พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายแด่ พระเทพมงคลวชิรมุนี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายแด่ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่หา สุภโร) เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด อำนวยความสะดวก ณ วัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,724