กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ "นครร้อยสารสินธุ์" สำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกาาเขตที่ ๑๐ การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,887