ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ระบบออนไลน์)

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ระบบออนไลน์) เพื่อปรึกษาและทำความเข้าใจงานการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน (บวก ๑) ให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ วัดกุดอ้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,730