ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ธิมาชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ อำลาหัวหน้าส่วนราชการเนื่องในโอกาสเกษียณราชการ ในการนี้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ระหาญนอก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำสวดมนต์ก่อนการประชุม ทั้งนี้ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,667