ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ศรีสง่าธรรม

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายสิทธิชัย ระหาญนอก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด โดยมีคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์การสร้างวัด ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆมีความถูกต้องครบถ้วน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้สร้างวัดได้ ซึ่งทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ณ ที่พักสงฆ์ศรีสง่าธรรม บ้านท่าศรี ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,997