ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พะเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการประเมินระดับภาคเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง อำเภอสามชัย และวัดปิยะมงคล อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,959