พศจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากเหตุไฟไหม้ศาลาการเปรียญ วัดโนนไผ่ล้อมบ้านดอนยูง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากเหตุไฟไหม้ศาลาการเปรียญ วัดโนนไผ่ล้อมบ้านดอนยูง หมู่ที่ ๙ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้ถวายคำแนะนำการทำแบบคำขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัด (วัดประสบวินาศภัย) แด่พระอาจารย์ดนัย ฐานิสสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโนนไผ่ล้อม ในการดำเนินการขอเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือนของวัดโนนไผ่ล้อม ต่อไป


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,821