โครงการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ ๑๘ อำเภอ "ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป" ณ อำเภอนามน และอำเภอกมลาไสย

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ ๑๘ อำเภอ "ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป" ตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมออกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานฯ ณ วัดอโศการาม อำเภอนามน และวัดดอนทองวราราม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,776