ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานดีเด่น นวัตกรรมการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานดีเด่น นวัตกรรมการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการชั้น ๒


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,997