พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่กพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ส่วนหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ: พศจ.กาฬสินธุ์ , PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,959