ตรวจสอบวัดที่มีชื่อซ้ำกันในทะเบียนวัด กรณี วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ กับวัดสมสะอาดเหนือ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจสอบวัดที่มีชื่อซ้ำกันในทะเบียนวัด กรณี วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ กับวัดสมสะอาดเหนือ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวัดเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อจะได้รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,464