ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ เพื่อติดตามนโยบายทางราชการ และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ : อนุชิต สิงห์จารย์


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,497