ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,480