กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นางสุธาริณี มังกรานนท์ชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวณัฐพร ภูแต้มนิล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,738