ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 166,393