ประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) โดยมีนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,748