ตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าถ้ำงูเหลือม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาศนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ และนายสิทธิชัย ระหาญนอก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าถ้ำงูเหลือม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,910