วัดอินทรประทานพร (ภูปอ)

วัดอินทรประทานพร (ภูปอ) ตั้งอยู่ที่ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัสขันธ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปางไสยาสน์ ฝีมือสมัยทราวดีจำหนักบนหน้าผา 2 องค์ องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,997