พิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ งานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สรุปข้อมูลวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566)

image
image
image
image
image
image

จดหมายข่าว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

พศจ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Only Staff)

ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์

มหานิกาย และ ธรรมยุต

เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์

YouTube - ONAB

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

E-book พศจ.กาฬสินธุ์

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

ดาวน์โหลด คู่มือ / แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

สำหรับบริการคณะสงฆ์และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 330,997