ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดปิยมงคล

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับคณะกรรมการกลางระดับหนตะวันออก โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก เป็นประธาน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวณัฐพร ภูแต้มนิล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อำนวยความสะดวก ณ วัดปิยมงคล ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,639