โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ โดยมีพระครูภัทรคุณาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังัด ปฏิบัติศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกในพิธี ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โดยพร้อมเพรียง ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,718