วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ณ วัดพุทธวาส (ภูสิงห์) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:วัดพุทธวาส (ภูสิงห์) 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,626