โครงการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ ๑๘ อำเภอ "ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป" อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอห้วยผึ้ง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ ๑๘ อำเภอ "ปรับ เปลี่ยน ปฏิรูป" ตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมออกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานฯ ณ วัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ และวัดหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,755