ปรับปรุงฐานข้อมูลวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานคณะสงฆ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลวัด

วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ประสานงานเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๑๘ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติวัดและประวัติเจ้าอาวาสเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:พศจ.กส.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล