คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รับตราตั้งและพัดยศ

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รับตราตั้งและพัดยศ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ,กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มอบตราตั้งและพัดยศพระสังฆาธิการในเขตหนตะวันออก ในช่วงเช้าพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพุทฒาจารย์ โดยคณะสงฆ์เข้ารับตราตั้งและพัดยศจำนวน ๓ รูป ดังนี้ ๑.พระครูปริยัตยาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ ๒.พระครูสิริโพธิชัย ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย ๓.พระครูอุบลสุกกาธิคุณ ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ ในการนี้ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายธีรวุฒิ วรโคตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ภาพ:ธีรวุฒิ วรโคตร.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล