ตู้แบ่งปันวัดสว่างคงคา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเติมสุขใส่ตู้แบ่งปัน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเติมสุขนำอาหารแห้ง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไขไก่ ใส่ตู้ปันสุข ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:พศจ.กส.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล