ถายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุ สามเณร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุ สามเณร

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมถวายหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

ภาพ:พศจ.กส.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล