ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดต่อประสานงานคณะสงฆ์ตำบลดอนจาน (ธ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมคณะสงฆ์ตำบลดอนจาน (ธ)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการติดต่อประสานงานในกิจการต่างๆระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ตำบลดอนจาน (ธ) ณ วัดป่าสายประดิษฐ์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:พศจ.กส.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล