สร้างการรับรู้การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัดต้นแบบ)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัดต้นแบบ)

วัวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัดต้นแบบ) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายความรู้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป โดยมีนายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:พระวาสนา.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล