วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยมีพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ:พระวาสนา.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล