ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัด วัดบ้านโนนสำราญ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสิทธิชัย ระหาญนอก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รับมอบอำนาจเพื่อขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัด วัดบ้านโนนสำราญ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแนะนำการจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจต่อไป

ภาพ:พศจ.กส.
ข่าว: ณัฐพร ภูแต้มนิล