Get Adobe Flash player

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติชาวพุทธ

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์.
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์เผยแผ่ฯประจำจังหวัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Feed Display

ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

โรคปิดหูปิดปากปิดตา

ปลุกจิตสำนึกต้านโกง

ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ1

"หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วัดป่าพุทธมงคล

ตั้งอยู่บ้านช้างอียอ  หมู่ที่ ๕  ตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐  มีพระราชศีลโสภิต  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๑  ตามมติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙

วัดอรัญญิกาเสนานิคม

ตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษก๔ บ้านนาโก  หมู่ที่ ๑  ตำบลนาโก  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๑๐  มีพระครูสันติสังวรญาณ  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๒  ตามมติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ กิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม เช่น การบวชชีพราหมณ์ การอบรมเยาวชนและผู้ปกครอง เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง การอบรมการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน ๗๕ คน

อ่านเพิ่มเติม...

วัดหนองอีบุตร

ตั้งอยู่บ้านหนองอีบุตร  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหัสไปรษณีย์ ๔๖๒๔๐  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๖๒-๒๓๒๘,๐๘-๐๐๐๙-๔๙๘๖  มีพระครูปริยัติวราภิรักษ์  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๓  ตามมติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙  กิจกรรมสำหรับผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม เช่น การบวชชีพราหมณ์ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน ๖๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโคกเครือ

ตั้งอยู่บ้านโคกเครือ  หมู่ที่ ๑  ตำบลโคกเครือ  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหัสไปรษณีย์ ๔๖๒๒๐  มีพระครูอุดมสิริวัฒน์  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๔  ตามมติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙

วัดไตรภูมิ

ตั้งอยู่บ้านโนนบุรี หมู่ที่ ๓  ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๔๐  มีพระอธิการเลา เขมกาโม  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย แห่งที่ ๕  ตามมติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙